tode

Co Thach Beach

Co Thach Beach

    Co Thach Beach ชายหาดสุด Unseen อันแสนงดงาม 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเวียดนาม คือ ชายหาดที่งดงาม จากประติมากรรมที่รังสรรค์ขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติ
    ประติมากรรมชิ้นเอกแห่งนี้ประกอบไปด้วย ภาพทะเลอันแสนกว้างใหญ่ โขดหินหลากสี หลายรูปลักษณ์ อีกทั้งหินก้อนชิ้นใหญ่รูปแปลกตา ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้เมื่อถูกนำมาผสมผสานกัน จึงเกิดประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมา
    จากการศึกษาทางธรณีวิทยา สถานที่แห่งนี้เกิดจากก้อนหินก้อนใหญ่ที่จมอยู่ใต้ทะเล โดยมีแค่บางส่วนที่โผล่พ้นผืนน้ำขึ้นมา ส่วนก้อนหินชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามชายหาดก็เกิดจากกระแสของน้ำขึ้นน้ำลงที่กัดเซาะแล้วไหลพัดเอาก้อนหินเหล่านี้มารวมกันเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ทำให้เกิดเป็นหินรูปทรงประหลาดเหล่านี้
    Co Thach Beach เมื่อเข้าสู่งช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม จะเข้าสู่ “ฤดูกาลล่ามอส” คือช่วงเวลาที่มอสจะปกคลุมโขดหินให้กลายเป็นสีเขียวชะอุ่ม ตัดกับสีของน้ำทะเล และหินสีต่างๆ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สุดแสนจะงดงามยากที่จะหาใครเหมือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *